Senioren N.I.V.O.-Sparta

28-05-2016 N.I.V.O.-Sparta 2- GDC 2 nacom. 3-0

28-05-2016 N.I.V.O.-Sparta 2- GDC 2 nacom. 3-0

02-04-2016 Allerlaatste wedstrijd achterste velden. N.I.V.O.-Sparta 8-Almkerk 6 5-0

02-04-2016 Allerlaatste wedstrijd achterste velden. N.I.V.O.-Sparta 8-Almkerk 6 5-0

20-02-2016 N.I.V.O.-Sparta 2- vvPapendrecht 2 0-1

20-02-2016 N.I.V.O.-Sparta 2- vvPapendrecht 2 0-1

01-09-2015 Gvv'63 2-N.I.V.O.-Sparta 2 BKR 1-3

01-09-2015 Gvv'63 2-N.I.V.O.-Sparta 2 BKR 1-3